EL-Retur

Våre butikker deltar i den nasjonale returordningen Elretur for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi tar kostnadsfritt imot kasserte produkter av den type vi selger.

Elretur sørger for utsortering avexamwow exams Cisco 400-101 dumps helse og miljøfarlige stoffer og en effektiv gjenvinning av metaller og andre verdifulle materialer. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon.