Reklamasjon/Reparasjon

Ved reparasjoner kan du levere inn ditt produkt til en av våre mange butikker eller sende produktet inn til nettavdelingen vår på Bjørndal. Sendes produktet til nettbutikken må du fylle ut vårt reklamasjons-/reparasjonsskjema og legge dette sammen med produktet du sender inn.

Pakk produktet godt inn så det tåler postgangen. Vi anbefaler å sende som Norgespakke på grunn av sporingsmulighetene.

Merk pakken tydelig med «Reklamasjon/reparasjon» og benytt følgende adresse:

CEWE Norge AS
Postboks 4 Bjørndal
1214 Oslo

Det er verkstedet som til sist avgjør hvorvidt en reparasjon dekkes av garanti/reklamasjon eller om du som kunde må betale for reparasjonen. Dette blir først avgjort når produktet ankommer verkstedet. Produksjonsfeil går vanligvis innunder garanti eller reklamasjon. Er feilen derimot et resultat av bruk, må du som kunde selv betale for reparasjonen.

Kontakt gjerne vår kundeservice på salg@japanphoto.no eller tlf 66 82 26 60 dersom du skulle ha noen spørsmål vedrørende reklamasjoner eller reparasjoner.

LAURITSEN RESULT

Det er vår servicepartner, Lauritsen Result v/Mogens Lauritsen som tar hånd om all kontakt og formidling mellom verksteder og kunder. Lauritsen Result kan svare på generelle spørsmål om reparasjon og reklamasjon og har oversikten over prosessen i hver enkelt sak. Kunder som ønsker å sende reklamasjons-/reparasjonssaker direkte til Lauritsen Result kan benyttte følgende adresse:

Lauritsen Result
Harabakken 2A
2008 Fjerdingby

Lauritsen Result er tilgjengelig på tlf.nr. 472 92 441 (man-fre, kl.09-16) og på e-postadressen service@lauritsenresult.no. Hvis du har fått et reparasjonsnummer, bør dette oppgis ved henvendelser.

FORSIKRINGSREPARASJON

Har du vår SuperSikring på produktet som skal repareres, må du fylle ut skademeldingskjema og sende det som vedlegg sammen med produktet.