Kundeopplysninger:

Kvitteringsnr/Fakturanr:
For- og etternavn:
Adresse:
Postnummer: Poststed:
Tlf: E-post:

Hvor har skaden skjedd?

Adresse:
Postnr: Poststed: Land:

Skaden

Skadedato: Funksjonsskade
All-risk (uhells-)skade
Kortslutningsskade
Beskriv feilen:
Detaljert hendelsesforløp:
Er apparatet forsikret mot samme skade i annet forsikringsselskap? Ja
Nei
Hvis ja, hvilket selskap og evt. polisenr?
Er skaden meldt inn til annet forsikringsselskap? Ja
Nei

Skadd(e) produkt(er):

Fabrikat:

Modell:

Serienummer:

Varegruppe:

Husk å signere skjemaet når det har blitt skrevet ut før det sendes inn!
Hent skjema

Hva behøver du hjelp med?

Sjekk ordrestatus (bildeprodukter)

Tast inn ditt ordrenummer og du kan se status på din ordre.
Ordrenummeret finner du i ordrebekreftelsen du har mottatt på e-post: