Min første CEWE FOTOBOK – intro

Valg av fotobokprodukt
Min CEWE FOTOBOK kan fås i forskjellige størrelser og utførelser. På startsiden velger du først størrelsen du vil ha. Noen av CEWE FOTOBØKENE kan du få på ekte fotopapir, der bildene får ekstra bra kvalitet og strålende klare farger på tykkere papir. Disse finner du under fanen «på fotopapir».

Når du har valgt størrelse får du opp et valg om du ønsker å bruke fotobokassistenten eller å opprette CEWE FOTOBOKEN manuelt.

Med eller uten fotobokassistent?
Fotobokassistenten hjelper deg med å opprette CEWE FOTOBOKEN automatisk med de kriterier du angir i forkant. Dette gjør det raskt og enkelt å opprette en CEWE FOTOBOK. Når det er gjort, kan du foreta endringer og tilpasse CEWE FOTOBOKEN etter egen smak. Fotobokassistenten har følgende fordel: Man begynner ikke med helt blanke ark, men får en CEWE FOTOBOK som automatisk er fylt. Det betyr at ca. 70 % av arbeidet allerede er gjort. Du behøver ikke å regne ut hvor mange sider du må bruke til de forskjellige temaene, men kan overlate det til fotobokassistenten. Og har du benyttet bilder som automatisk kan sorteres riktig, for eksempel etter dato, går resten som en lek. Du kan etterpå gjøre endringer som å bytte bilder, legge til tekst, tilføye flere sider (med 8 sider om gangen), forandre layout og bakgrunner og legge til clipart eller rammer rundt bildene. Mulighetene er mange! Du blir automatisk spurt om du vil bruke fotobokassistenten, men om du vet at du alltid vil arbeide manuelt med CEWE FOTOBOKEN, kan du slå den av under «Innstillinger». Du kan også alltid starte fotobokassistenten inne i fotobokeditoren via hurtigmenyen. Ved en helt ny CEWE FOTOBOK som du vil opprette manuelt, får du først vist en blank CEWE FOTOBOK med en standard layout.

Innbinding
Innbindingen utgjør forside og bakside på en CEWE FOTOBOK.

Innbindinger av kunstlær eller lerret kan ikke forsynes med trykk, og man kan bare velge fargen på materialet. Hard- og softcover-innbindinger kan påføres trykk, men kun på yttersiden fordi det bare er den som kan ses på den ferdige CEWE FOTOBOKEN (innsidene limes sammen med første og siste side i CEWE FOTOBOKEN).

Innbindinger med trykk har en strekkode på baksiden som er nødvendig ved produksjon og levering av CEWE FOTOBOKEN, og kan derfor ikke fjernes eller bearbeides.

Bokryggen har et tekstfelt hvor man kan skrive en tittel til CEWE FOTOBOKEN, som helst må være den samme som på forsiden. CEWE Fotohefter har ikke dette tekstfeltet, siden de er uten rygg.

Innholdssider
Innholdssider vises og bearbeides som dobbeltsider ved siden av hverandre i arbeidsområdet, fordi de optisk virker som en enhet når man åpner CEWE FOTOBOKEN.

Kun ved første og siste side skal den ene halvdelen av dobbeltsiden være tom, siden den benyttes som innerside av innbindingen. Av tekniske årsaker gjelder dette også ved hefter, selv om de ikke har limt innbinding.

På en CEWE FOTOBOK-side kan det være en bakgrunn, en layout, bilder og tekstfelter.

Objektvalg for CEWE FOTOBOK
Objektvalg for CEWE FOTOBOKEN består av tre faner i hovedkategoriene:
«Bilder», «Layout» og «Design».

Hver av disse hovedkategoriene har flere faner.

Fane «Design»
Her finner du bakgrunner, innhold og clipart.

Fane «Layout»
Her finner du sidelayouter og passepartout.

Fane «Bilder»
Her finner du bilder lokalt (på din harddisk/dine datamedier) eller fra dine albumer på Internett.

Velg først en bakgrunn til den aktuelle siden i CEWE FOTOBOKEN din ved å trekke den over på siden med musen. Når du dobbeltklikker på forhåndsvisningen av bakgrunnen, legges den over hele dobbeltsiden. Du kan også bruke knappene nederst i Objektvalg, og ved hjelp av hurtigmenyen (klikk med høyre musknapp på forhåndsvisningen av bakgrunnen) kan du legge bakgrunnen over på alle høyre og venstre sider og alle dobbeltsider i CEWE FOTOBOKEN.

Det samme gjelder for layouter som settes inn med de samme funksjoner som bakgrunner.

Bilder trekkes med musen over i ønsket layoutramme for layouten eller over på en tom side.

Tips:
Når du trekker et bilde over på en tom side (altså uten layoutramme), genererer editoren automatisk en passende layoutramme til bildet. Hvis du først sletter alle layoutrammene som er satt inn på CEWE FOTOBOK-sidene som standard, kan du fritt trekke bildene dine over på siden og plassere dem.

Clipart trekkes over i arbeidsområdet (ikke i en layoutramme), deretter kan plassering, størrelse og rotering tilpasses.

Et passepartout trekkes over i layoutrammen til et bilde med musen. Det gjør deler av bildet transparent og gir bildet en ny form.

Storyboard (dreiebok)
Alle dobbeltsider i CEWE FOTOBOKEN, inkl. innbindingen, vises som forhåndsvisninger på dreieboken. På den måten får man et overblikk over CEWE FOTOBOKEN og kan navigere rundt i den.

Med rullefeltet under dreieboken flyttes forhåndsvisningene mot høyre og venstre, og den aktuelle siden åpnes i arbeidsområdet ved å klikke med musen på forhåndsvisningen.

Siderekkefølgen kan endres ved å klikke på den relevante siden i forhåndsvisningen og trekker den til den ønskede plassering i siderekkefølgen i dreieboken med venstre museknapp trykt ned.

Arbeidsområde for fotobokeditor
Her vises den aktuelle CEWE FOTOBOK-siden, som er valgt i dreieboken og skal bearbeides.

Som i et tegne- og tekstbehandlingsprogram kan du designe din CEWE FOTOBOK på basis av malene i Objektvalg. I Objektvalg kan du velge en bakgrunn til hver enkelt CEWE FOTOBOK-side, bestemme en layout og selvfølgelig også sette inn bilder og tekster.

Bilder og tekster plasseres alltid i et firkantet område i CEWE FOTOBOKEN, den såkalte layoutrammen, som kan flyttes og forstørres. Layoutrammer tilpasses med musen, og man kan markere flere layoutrammer på en gang ved å trekke med musen.

Produktverktøylinje for fotobokeditor
I produktverktøylinjen finner du de viktigste verktøyene eller kommandoene som kan benyttes på CEWE FOTOBOKEN. Her kan du opprette tekstboks, bilderammer, bearbeide rammer m.m.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.